Hart voor Holland

Hart voor Holland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Hart voor Holland is een nieuwe fractie in de provinciale staten verkiezingen en is ontstaan uit allerlei lokale fracties die hun krachten hebben gebundeld. Iedere fractie heeft al op lokaal niveau de vertegenwoordiging voor LHBT’s. Als fractie voor de provinciale staten hebben we dus nog niets kunnen bereiken, maar met de input van de LHBT gemeenschap hopen we ook hier de juiste dingen te doen.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Wij zien wat zich in de maatschappij afspeelt en waar LHBT’s tegenaan lopen. Met de input van jullie zelf, gaan wij (net als voor ieder ander die het gesprek met ons aangaat) de oplossingen zoeken. Of wij kunnen beloven dat het morgen allemaal beter is: dat niet, maar we willen wel zorgen voor een grotere acceptatie. Ons motto is: “laat het normaal zijn, maar nooit gewoon worden”.

Toelichting op de stellingen:

Discriminatie op welke grond dan ook mag nooit een issue zijn, dit uit zich ook in ons motto:

“laat het normaal zijn, maar nooit gewoon”.