D66 – Noord-Holland

D66 – Noord-Holland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders  gedaan en bereikt?

De benoeming van het ingezette en door D66 gewenste brede diversiteitsbeleid is nadrukkelijk genoemd en geregistreerd. Dit geld nu voor het eigen, provinciale personeelsbeleid, maar ook voor de aanjaagfunctie richting gemeenten om hen op het grote isolement van Roze ouderen in te laten spelen. Dit hebben we bereikt en is in de afgelopen 4 jaar een structureel aandachtspunt geworden. Roze ouderen en gelijkgestemden kregen de afgelopen jaren steeds meer de aandacht door inzet van D66. Bij verschillende projecten in onze provincie is de aandacht gevestigd voor LHBT op scholen, en eindelijk ook onder lesgevend personeel. Via steunprojecten heeft de provincie dialoogprojecten ondersteund om homoseksualiteit van allochtonen uit de taboesfeer te halen, en hebben we de bespreekbaarheid in etnische kringen vergroot.

 

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

D66 blijft zich inzetten op LHBT-gebied voor tolerantie, veiligheid en goede voorzieningen. D66 zal zich inzetten voor een goed diversiteitsbeleid in de Provincie. Homo-emancipatie bevorderen is ook een taak op provinciaal niveau. Met name de groep biculturele jongeren is erg kwetsbaar en verdiend speciale aandacht. In de afgelopen jaren is het aantal aangiften betreft anti-LHBT geweld sterk toegenomen. Dit heeft ook te maken met de aangiftebereidheid van LHBT’ers. Door de samenwerking te zoeken met Roze in Blauw en deze organisatie te faciliteren kan de provincie hier een belangrijke rol in spelen.

De provincie moet discriminatie op de sportvelden tegen gaan en zoekt daarbij duidelijk de samenwerking met organisaties zoals de John Blankenstijn Foundation.

D66 pleit voor een goed woonaanbod dat is toegesneden op de diverse leefsituaties van mensen in Noord-Holland. Daarbij moet speciale aandacht zijn voor de groep kwetsbare roze ouderen. Het openbaar vervoer moet de regio laten aansluiten op de stad. Dat betekent dat je ’s nachts moet kunnen uitgaan en dan met de bus weer terug naar omliggende plaatsen. Homo-organisaties moeten goed vertegenwoordigd zijn in de diverse overlegorganen. D66 staat voor een provincie waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin met respect met elkaar wordt omgegaan.

 

Toelichting op de stellingen:

D66 is sinds jaren DE keuze voor LHBT-ers wanneer het aankomt om voor de rechten van LHBT-ers te strijden in het algemeen, D66 weet zich keer op keer op een positieve manier in te zetten en te manifesteren voor de LHBT gemeenschap in onze provincie, daar waar het nodig is zal D66 zich blijven inzetten voor gelijkheid van rechten, maar ok plichten, van zowel inwoners als bedrijven, instellingen en overheidsorganen. Gelijkheid is in Nederland een groot goed, laten we samen werken dat gelijkheid in alle aspecten ook daadwerkelijk tot uiting komt en een algemeen geaccepteerd en getolereerde factor in onze samenleving wordt. Wij zetten ons al jaren in voor tolerantie, veiligheid en goede voorzieningen, en dat blijven ook onze belangrijkste thema’s. Onze provincie bestaat uit diversiteit, dat maakt onze samenleving mooier, levendiger en boeiender. Dat betekend dat wij ons blijven inzetten voor het diversiteitsbeleid. Participatie is de kracht van onze provincie, in alle facetten van onze natuur, homo-emancipatie moeten we daarom blijven bevorderen, en discriminatie op alle velden moet worden tegengegaan. Aandacht voor onze Roze Ouderen moet een begrip worden, en de speciale aandacht voor roze ouderen moet gesteund blijven. Openbaar vervoer moet regionaal aan blijven sluiten op de grote steden, zodat je in de nacht moet kunnen uitgaan in de door jou gewenste stad maar ook veilig met het OV terug naar je eigen plek. Proactieve organisaties voor LHBT-ers moeten goed vertegenwoordigd blijven in diverse overlegorganen

 

Gay = JA = D66