Marco Eestermans

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Toen ik zelf nog op de middelbare school zat, ontdekte ik dat ik jongens interessanter vond dan meiden. Toch duurde het nog lang voordat ik hiervoor uit durfde te komen. Pas toen ik ging studeren kwam ik uit de kast.

Ik ben opgegroeid in Zeeland, een provincie waar homoseksualiteit nog geen vanzelfsprekendheid is. Er zijn hier nauwelijks ontmoetingsplekken om andere LHBTI+’ers te ontmoeten en te praten over je gevoelens. Ook zijn er hier weinig rolvoorbeelden die een jong iemand kunnen steunen om uit de kast te komen. Bedenk daarbij ook nog dat bepaalde plaatsen in Zeeland veel waarde hechten aan het geloof. De angst voor negatieve reacties is hierdoor groter. Wat overigens niet betekent dat iedere gelovige negatief is over homoseksualiteit.

In de Tweede Kamer wil ik ervoor zorgen dat de drempel om jezelf te zijn wordt weggenomen. Dat begint bij meer en bredere acceptatie. Voor de provincie Zeeland, maar ook voor andere regio’s, is het van belang dat LHBTI+ meer zichtbaar wordt. Dat kan door meer ontmoetingsplaatsen, meer rolvoorbeelden en meer aandacht voor LHBTI+ op scholen. Met als doel dat iedere LHBTI+’er, nu en in de toekomst, sneller zichzelf kan zijn.