Abassin Nessar

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Emancipatie is een strijd voor universele mensenrechten en is nooit af, zowel nationaal als internationaal. Dat vormt voor mij een belangrijk speerpunt. Ik ben 35 jaar oud en woon in Almere samen met mijn vrouw en 3-jarige dochter. Als 9-jarig jongetje kwam ik in 1994 met mijn familie naar Nederland als politiek vluchteling uit Afghanistan. Een land waar je tegenwoordig als niet-hetero je leven niet veilig bent. Tijdens mijn reizen in het Midden-Oosten toen ik werkzaam was in de ontwikkelingssamenwerking heb ik gesproken met homoseksuele jongeren die een dubbel leven moeten leiden uit angst voor geweld en stigmatisering in hun sociale omgeving. Of nog erger voor vervolging door de overheid. Helaas is dit de realiteit in veel landen waarmee Nederland ‘’normale’’ democratische betrekkingen heeft. Dat moet echt anders! Nederland moet emancipatie van de LGBTI gemeenschap als een universeel mensenrecht actief uitdragen naar deze landen. Daar horen ook sancties bij als de situatie er niet op vooruit gaat. Helaas blijft homoseksualiteit binnen religieuze kringen in Nederland vaak ook een controversieel onderwerp. De jongeren die in deze kringen uit de kast komen worden verstoten door hun familie tenzij ze ‘’genezen’’ (willen) worden van hun homoseksualiteit. In het ergste geval raken zij dakloos. In de Tweede Kamer wil ik mij graag inzetten voor deze jongeren die vaak tussen wal en schip belanden.