Marieke van Duijn

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als ademcoach zie ik vaak mensen die hun emoties wegstoppen en het moeilijk hebben om te zijn wie ze willen zijn. In deze tijd en in deze maatschappij. Dat terwijl iedereen gelukkig zou mogen zijn! Gelijke behandeling, eerlijkheid en vrijheid is daarom zo belangrijk. We willen als PvdA dan ook dat LHBTI-rechten definitief worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet.

Acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling. Op deze gebieden is nog veel te winnen. Je kan zeggen dat – als je terugkijkt – er ook veel bereikt is, maar dat zijn juist dingen die eigenlijk heel normaal zouden moeten zijn en het helaas niet voor iedereen zijn. Ik wil me hier voor (blijven) inzetten, samen met jullie.

Het is tijd voor verbinding. Dwars door het hokjesdenken en de korte termijnpolitiek heen. Verbinding tussen partijen, mensen en generaties. Om er samen voor te zorgen dat iedereen liefde mag voelen en mag delen. In binnen- en buitenland. Ik ben Marieke van Duijn, nr.39 op de lijst en ik sta en ga voor meer verbinding in een duurzamere wereld. Nu en in de toekomst.