Bas Bijlsma

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

In mijn werk als diplomaat en ontwikkelingswerker zag ik met eigen ogen hoe LHBTI’s in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa bedreigd en gediscrimineerd worden. Maar ook in eigen land lijkt de groeiende verdeeldheid onze vrijheid om te zijn wie je bent aan te tasten. Als Tweede Kamerlid zal ik alles in het werk stellen die trend te keren. Binnen en buiten Nederland.

Juist Nederland, dat als eerste het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maakte, moet zich wereldwijd hard voor maken voor de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. We moeten regimes die LHBTI’ers onderdrukken niet alleen hierop aanspreken maar ook aanpakken. We moeten zij aan zij staan met LHBTI gemeenschappen wereldwijd en hen onderdak bieden als ze hun leven niet zeker zijn. En we moeten hen steunen in hun strijd tegen bekrompen autocraten en voor erkenning en gelijke behandeling.

Ik geloof dat onze vrijheid in essentie is wat ons allemaal met elkaar verbindt. Alleen als we allemaal ons vrij voelen onszelf te kunnen zijn, kunnen we samen de wereld eerlijker en rechtvaardiger maken. Alleen zo kunnen we werken aan een betere toekomst voor iedereen, ongeacht wie je bent en van wie je houdt.