Charlotte Brand

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

De PvdA heeft zich altijd sterk gemaakt voor gelijke rechten voor iedereen. En die strijd is nog elke dag nodig. Ik ben hierin een bondgenoot. Voor mij is het heel duidelijk: liefde = liefde en laat zich niet in hokjes in- en beperken. Laat iedereen zichzelf kunnen zijn. Ongeacht je seksuele geaardheid, je genderidentiteit of de manier waarop je uiting geeft aan je sekse. Dat moet het uitgangspunt zijn en is niet onderhandelbaar. Zo sta ik in het leven, nu als raadslid in Nijmegen en als Kamerlid zal dit niet anders zijn. Met de PvdA sta ik voor een inclusieve samenleving waar we naar elkaar omkijken. We zullen gezamenlijk nog hard moeten vechten voor de acceptatie en veiligheid van alle LHBTI’s.  Een strijd die ik graag samen met iedereen die hiervoor vecht aanga. Ik sta voor een open samenleving waar iedereen gelijk wordt behandeld en iedereen gelijke kansen krijgt en zichzelf mag zijn. In de Kamer wil ik me er sterk voor maken dat LHBTI-rechten worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet. Ook moet er haast worden gemaakt met een wet voor meer-ouderschap, meer-oudergezag en draagmoederschap. En binnen de politie- en lerarenopleidingen moet er meer aandacht komen voor LHBTI.