Marja Lust

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Marja Lust – VAN POLITIE NAAR POLITIEK – Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend

Na 16 jaar in het hart van de maatschappij te hebben gewerkt bij de Amsterdamse politie en na evenzo lang actief te zijn geweest voor het LHBT+ politieteam ‘Roze in Blauw’ weet ik wat er speelt op straat. Ik weet hoezeer de veiligheid van LHBTQI personen geen vanzelfsprekendheid is, terwijl dat het wel zou moeten zijn. Ik heb in die 16 jaar honderden burgers ondersteund bij hun meldingen van LHBTQI vijandigheid. Iedere melding was er uiteraard één teveel en onderstreepte mijn intrinsieke motivatie om alles te willen doen wat in mijn vermogen ligt om ervoor te zorgen dat LHBTQI’ers zonder schroom of angst over straat kunnen. Vrij om zichtbaar te zijn wie ze zijn. Die passie is een belangrijke reden waarom ik kies voor de politiek en mijn politie-ervaring neem ik als Tweede Kamerlid mee, want ook in die rol zal LHBTQI veiligheid een speerpunt blijven. Als u dat ook belangrijk vindt, denk dan aan mij in het stemhokje op 17 maart a.s. Ik sta op plek 46 op de lijst van D66 en uw voorkeursstem is een stem voor LHBTQI veiligheid.

Wel de Lust, niet de last!