Alexander Hammelburg

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Al jaren zet ik me in voor gelijke rechten van LHBTI+ wereldwijd. Namens COC Nederland ondersteun ik activisten in de strijd tegen geweld en discriminatie, thuis en bij de VN, waar dankzij onze acties gelijke rechten hoog op de agenda staan.

Ook in Nederland zijn we er nog lang niet. Te vaak krijgen wij te maken met discriminatie en geweld. Te vaak is er een totaal onbegrip over trans en intersekse mensen waardoor ook hier van gelijke rechten nog geen sprake is. Dat moet anders, dat moet beter! Daar zal ik me vol voor inzetten.

Zo sta onder andere ik voor:

 • Wettelijk vastleggen rechten LHBTI+
 • Afschaffen onnodige verplichte geslachtsregistratie
 • Verbieden homogenezingstherapie
 • Gespecialiseerde discriminatierechercheurs voor verhogen pakkans discriminatie/geweld LHBTI+
 • Terugdringen wachtlijsten transgenderzorg
 • Stoppen niet-noodzakelijke medische behandelingen intersekse kinderen
 • Onderwijs seksuele en genderdiversiteit alle scholen
 • Aanpak discriminatie LHBTI+ scholen
 • Tegengaan homo- en transfobie in sportwereld
 • Verbetering jeugdhulp/opvang dak- en thuisloze LHBTI+
 • Voortzetting suïcidepreventieprogramma’s LHBTI+
 • Extra aandacht in asielprocedure voor asielaanvragen LHBTI+
 • Aparte veilige opvang LHBTI+ azc’s
 • Invoering horizontale anti-discriminatiewet EU (die ook LHBTI+ rechten beschermt)
 • Inzetten voor Europabrede erkenning rechten van regenbooggezinnen en strafrechtelijke sancties op vormen van haat tegen LHBTI+
 • Onverminderde steun organisaties die strijden voor gelijke rechten voor LHBTI+ wereldwijd