Lisa van Ginneken

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Mijn ambitie is om het allereerste transgender Kamerlid van Nederland te worden. Onze groep verdient rechtstreekse vertegenwoordiging in de politiek. Het is hoog tijd. Onze positie als LHBTI-gidsland zijn we allang kwijt, en in veel landen hebben transgender mensen al politieke posities. Ik wil aan Nederland laten zien dat transgenders meer zijn dan een spannend verhaal. Ik wil dat transgender mensen én intersekse mensen echt vrij zijn om voor medische behandeling te kiezen, zonder dat anderen daarover beslissen.

Als Kamerlid wil ik me inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Een samenleving waarin mensen belangrijker zijn dan regels of gewoonten. Iedereen moet de ruimte hebben om te leven op een manier die bij hem, haar of hen past; ongeacht achtergrond, identiteit of oriëntatie. Hiervoor zet ik me al jaren in, als voorzitter van Transvisie en lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens.

“Een nieuw begin”, zo heet het D66-verkiezingsprogramma. Dit credo past bij uitstek bij mij. Als transgender vrouw weet ik hoe het is om voor verandering te kiezen. Om buiten gebaande paden te denken. Om trouw aan jezelf te zijn en daar voor te durven staan.