Sidney Smeets

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik wil me inzetten voor een land met een sterke rechtsstaat. Waar iedereen, zonder angst, zichtbaar zichzelf kan zijn.

Dat begint bij het onderwijs. Meer aandacht voor diversiteit legt de basis voor een samenleving die verschillen viert en regenboogezinnen die op alle vlakken volwaardig meetellen. Dat jongeren in een veilig schoolklimaat mogen zijn wie ze zijn is niet vatbaar voor discussie.

Een LHBTI+ gerichtheid is geen ziekte, dat willen ‘genezen’ past dus ook niet in onze rechtsstaat.

Intersekse en trans personen horen écht zelfbeschikkingsrecht te hebben. Om te bepalen wie ze zijn hebben ze geen papiertje van een arts nodig. Onnodige geslachtsregistraties laten we verdwijnen.

Het aanhoudende geweld tegen LHBTI’ers pakken we hard aan. LHBTI’ers hebben het recht gehoord te worden. De aangiftebereidheid brengen we omhoog met het voortbestaan van Roze in Blauw en gespecialiseerd discriminatierechercheurs. Openbaar ministerie en rechterlijke macht moeten LHBTI+ discriminatie herkennen en erkennen. Als maatschappij geven we zo het signaal dat we homofobie niet accepteren.

LHBTI+ asielzoekers vangen we veilig op en de IND leiden we beter op. Ook niet-Westerse LHBTI’ers zijn ‘gay genoeg’.

In Polen en Hongarije zien we dat een sterke rechtsstaat voor LHBTI+’ers belangrijker is dan ooit. Daar wil ik voor vechten.