Raoul Boucke

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Op 17-jarige leeftijd kwam ik vanuit Suriname naar Nederland. Suriname kampte met een grote economische en sociale crisis. ‘Kennis is kracht’, zeiden mijn ouders in Paramaribo. Met die les in de oren geknoopt, maakte ik de oversteek naar Delft voor een studie technische scheikunde.

Ik was opgelucht. Omdat ik mijn dromen kon gaan najagen, maar ook om gewoon te kunnen zijn wie ik was. In Suriname waren nog maar nauwelijks.
LHBTI+ mensen open over hun identiteit. In Nederland zag ik rolmodellen.
Hier durfde ik uit de kast te komen. Ik voelde mij vrij.

Inmiddels woon ik met mijn man in Rotterdam. De afgelopen dertien jaar werkte ik namens Nederland in Brussel aan een schoner Europa. Ik zag dat als we het echt willen, we slagen kunnen maken om de klimaatcrisis eronder te krijgen. Daarom wil ik voor D66 de Tweede Kamer in. De groene revolutie is pas net begonnen. Het is tijd voor duidelijke keuzes.

Mijn LHBT+ identiteit is onderdeel van wie ik ben. Ik geloof in boegbeelden. Daarom vind ik het belangrijk er zelf ook open over te zijn. Want hoewel in Nederland grote stappen zijn gezet als het gaat om de rechten van de LHBT+ gemeenschap, zie ik ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Geweld en discriminatie zijn onacceptabel. Daar blijf ik mij tegen verzetten.

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas echt werkelijkheid als we er naar leven. Als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag opnieuw. Thuis, op straat, op school en op het werk. De overheid moet daarom het goede voorbeeld geven. Door een afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving.

Ik vind het belangrijk dat er in Nederland plek is voor ons allemaal.

Ongeacht je kleur, gender, achtergrond, beperkingen of seksuele identiteit. Als geen ander ken ik het gevoel dat je soms tegen muren oploopt of je moet invechten. Het is tijd dat we barrières ombuigen tot springplanken! Daarom wil ik voor D66 de Tweede Kamer in. Stem jij op mij op 17 maart?