SP

SP

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

De socialistische partij is een emancipatiebeweging. Of het nu om werknemers, vrouwen of LHBTI’s gaat, socialisten lopen voorop in de strijd voor gelijkwaardige behandeling. Die strijd voeren we op straat, maar ook in het parlement, waar we bijvoorbeeld voorstellen doen om ervoor te zorgen dat uitsluiting op school vanwege seksualiteit niet mogelijk is.

Ook blijft de SP zich hard maken voor de veiligheid van vluchtelingen die vanwege hun seksuele geaardheid gevlucht zijn. Bedreigingen in asielzoekerscentra zijn onacceptabel, en wanneer deze plaatvinden moet niet het slachtoffer uitgeplaatst worden, maar de dader aangepakt worden. Kortom een stem op de SP is een stem voor een gelijkwaardige samenleving waar iedereen zichzelf mag zijn.

Toelichting op standpunten

Ter toelichting op haar standpunten schrijft deze partij:

Toelichting 5F: (Het is goed als de overheid orthodox-religieuze organisaties subsidieert voor ondersteuning van LHBTI’s uit die kring): De SP wil geen subsidie verstrekken aan conservatief religieuze organisaties. Tegelijkertijd is het goed als conservatieve organisaties hier aandacht aan besteden.

6A, B, C en E: De SP staat positief tegenover de strekking van deze stellingen, maar wil de discussie naar aanleiding van het recent verschenen rapport van de staatscommissie Herijking Ouderschap afwachten. Daarbij zullen we alle belangen zorgvuldig afwegen (ook dat van het kind). Vandaar voorlopig voor deze stellingen een + ipv ++.

De SP staat open voor afschaffing van de deskundigenverklaring als vereiste voor het wijzigen van de officiële geslachtsregistratie, maar wil tevens de evaluatie van dit instrument als vorm van toetsing afwachten.  

Sadet Karabulut legt bij COC’s Verkiezingsdebat 2017 uit waarom LHBTI’s volgens haar op de SP moeten stemmen: