Sadet Karabulut

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Het wordt tijd om artikel 1 van de Nederlandse Grondwet nieuw leven in te blazen. Iedereen die in Nederland woont, wordt gelijk behandeld, punt. Daarbij horen dezelfde rechten en plichten, ongeacht je religie, afkomst, sekse, huidskleur of seksuele geaardheid. Juist nu moeten we pal staan voor onze vrijheden en tegen angst, terreur en vreemdelingenhaat. Zodat we hen die vrijheden willen afpakken, inperken of ons tegen elkaar opzetten, isoleren. Zodat we laten zien dat verschil mooi is. Zodat we de samenleving sterker maken en haat en tweedeling verslaan.

In de Tweede Kamer zal ik strijden voor uitbreiding van artikel 1 van onze Grondwet. Juist nu de rechten van minderheidsgroepen onder druk staan, zou ons gelijkheidsbeginsel uitgebreid moeten worden met het verbod op discriminatie van LHBTI’s. Daarnaast wil ik mij sterk maken voor goede en voldoende anti-discriminatievoorzieningen en het voortzetten van gay-straight alliances. Ik kies niet voor apart maar voor radicaal samen. Samen met jou wil ik knokken voor gelijke rechten van lhbti’s en maken we een vuist tegen alle vormen van discriminatie en uitsluiting.