Eric Smaling

Het is van groot belang dat iedereen zich kan uiten op een manier die bij hem of haar past. Dat levert de meeste vrolijke, sociale maatschappij op. LHBTI’s vormen in dit verband een belangrijke (en trouwens ook vrolijke, sociale) groep. Veel is bereikt in Nederland rond de emancipatie van de LHBTI, maar de laatste tijd beweegt dit weer enigszins de verkeerde kant op. Het tij keren betekent dat er al op school over gesproken moet worden en dat mensen die problemen hebben met LHBTI’s begripvol maar resoluut wordt gewezen op verworvenheden. Incidenten in asielzoekerscentra tonen dat acceptatie en respect niet vanzelf ontstaan. Werken aan begrip kan met de wortel (kennismaking), maar heeft ook een stok nodig bij aanhoudende pesterij en fysiek geweld.

In het ontwikkelingsbeleid is aandacht voor LHBTI’s ook wenselijk. Het is van belang zoveel mogelijk te redeneren vanuit de cultuur van een land en met moed, beleid en trouw het onderwerp op de agenda te krijgen. Wetgeving die LHBTI’s in gevaar brengt moet echter een reden vormen om de relatie met zo’n land te herzien. Het is onacceptabel wanneer EU-landen wetgeving voorbereiden die de positie van LHBTI’s ondermijnt, zoals enkele jaren geleden het geval was in Litouwen.