Emile Roemer

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Iedereen die in Nederland woont, moet gelijk worden behandeld, wat je religie, seksuele geaardheid of achtergrond ook is. Ik vind dit een heel belangrijke afspraak die we allemaal moeten naleven en verdedigen. Wanneer mensen elkaar de vrijheid niet geven, moeten we ingrijpen, want we moeten opkomen tegen angst, terreur en vreemdelingenhaat.

Nederland is altijd een goede plek geweest voor LHBTI-ers, maar de acceptatie brokkelt af. Dat is een zorgelijke ontwikkeling waar ik werk van wil maken. Ik zou het dan ook goed vinden wanneer we al op school spreken over dat mensen gelijkwaardig, maar ook verschillend zijn. En dat we met respect met elkaar omgaan.

Verschillen zijn namelijk mooi. Het maakt onze maatschappij veelzijdig en creatief, en we kunnen van elkaar leren. Omgaan met anderen maakt ons mooier. Laten we samen opkomen voor onze rechten en de strijd aangaan met iedere vorm van discriminatie en uitsluiting.