Bert Peterse

Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Een typisch Nederlandse uitdrukking. Het probleem daarmee is dat het al snel tot uitsluiting leidt. Soms expliciet, soms heel subtiel. Liever dan mensen een keurslijf in de dwingen, zet ik me als SP’er in om de bandbreedte van wat normaal is groter te maken. De norm is niet: doe maar gewoon. Ieder mens is immers uniek!

De SP is een emancipatiepartij, voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Emancipatie gaat niet vanzelf – zo ook LHBTI-emancipatie. De overheid moet pal staan voor individuele rechten en tegen discriminatie. Echte emancipatie is alleen mogelijk in een rechtvaardige, solidaire samenleving. Armoede, ongelijkheid en uitsluiting staan emancipatie in de weg. Emancipatie is afhankelijk van solidariteit – alleen in een solidaire samenleving heeft iedereen echt ruimte om zichzelf te zijn.

De SP wil een politieke praktijk zijn die drempels wegneemt. Wie geen geld heeft om uit te gaan, kan niet goed emanciperen. Als mensen vanwege hun seksuele oriëntatie worden gediscrimineerd is dat een maatschappelijk probleem. Als LHBTI-ouderen niet zichzelf kunnen zijn waar ze wonen dan moeten we dat aanpakken! LHBTI-emancipatie kan alleen vorm krijgen in een meer solidaire samenleving. Daar ga ik voor, samen met mijn partij!