Posts Tagged ‘roze stembusakkoord’

Roze Stembusakkoord getekend in Rotterdam

zondag, maart 11th, 2018

10 Rotterdamse politieke partijen tekenden op zondag 11 maart het Roze Stembusakkoord Rotterdam 2018, samen met voorzitter Eyasu Balcha van COC Rotterdam​.

CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, NIDA, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD en 50Plus hebben het akkoord ondertekend tijdens het Roze Verkiezingsdebat 010​. Hiermee is er in de Rotterdamse gemeentepolitiek brede steun om zich ook na de verkiezingen op 21 maart in te zetten voor de LHBTI-gemeenschap.

In het akkoord zetten de partijen in op meer veiligheid, meer voorlichting en meer zichtbaarheid. Het akkoord wordt nog voorgelegd aan partijen die helaas niet aanwezig konden zijn tijdens het debat, om nog bredere steun te verwerven.

Het Rotterdamse Roze Debat en het Roze Stembusakkoord zijn georganiseerd door GayRotterdam​, Mankracht, Ketelbinkie010​ en COC Rotterdam, met ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam​ en de Bibliotheek Rotterdam​.

[Bron/Foto: COC Rotterdam]

 

 

 

Roze Stembusakkoord getekend in Gouda

zondag, maart 11th, 2018

Zaterdag 10 maart ondertekenden acht lijsttrekkers van Goudse politieke partijen het Roze Stembusakkoord. Het initiatief hiervoor werd genomen door COC Rotterdam en Roze Zaterdag Gouda 2018.

Het Roze Stembusakkoord Gouda 2018 werd ondertekend door:

 • D66
 • Gemeentebelangen Gouda
 • Gouda Positief
 • Goudse 50+ Partij
 • GroenLinks
 • Partij voor de Dieren
 • PvdA
 • SP

De thema’s die in het akkoord genoemd worden zijn: veiligheid, jongeren & onderwijs, ouderen & zorg, sport, kwetsbare groepen, werkvloer, bevorderen zichtbaarheid en verankering van LHBTI-beleid.

Door de partijen die, om verschillende redenen, niet tekenden zijn COC Rotterdam en Roze Zaterdag Gouda 2018 uitgenodigd voor een gesprek. De beide organisaties hebben laten weten dat ze van die uitnodiging graag gebruik maken, in de hoop nog voor de gemeenteraadsverkiezingen nog meer politieke steun voor het Roze Stembusakkoord te verwerven.

Het volledige stembusakkoord staat op de Roze Zaterdag Gouda 2018-site.

[Bron/Foto: COC Rotterdam & Roze Zaterdag Gouda 2018]

 

 

 

Roze Stembusakkoord getekend in Deventer

woensdag, maart 7th, 2018

Woensdag 7 maart tekende het merendeel van de politieke partijen in de Deventer Gemeenteraad het Roze Stembusakkoord. Daarnaast werd in de loop van de avond met een ruime raadsmeerderheid ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Deventer Divers’.

‘Deventer Divers’ is een voorstel ter versterking van het lokale diversiteitsbeleid en het anti-discriminatiebeleid dat door PvdA en GroenLinks is opgesteld in het afgelopen jaar. Volgens initiatiefnemers Rob de Geest (PvdA) en Ömer Melikoglu (GroenLinks) is dat beleid nodig, omdat ‘we er hard aan moeten blijven werken dat iedereen zich in Deventer thuis moet voelen en respectvol en gelijk behandeld wordt.”

Roze Stembusakkoord Deventer

Alle inwoners van Deventer horen zich prettig en veilig te voelen in de gemeente. Deventer is één van de Regenboogsteden van Nederland. Als Regenbooggemeente wil Deventer zich blijvend richten op de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’s.

De ondertekenaars van dit document vinden het belangrijk dat de bovengenoemde ambities en de doelstellingen ook in de komende bestuursperiode behouden blijven.

Voor Deventer zijn de belangrijkste punten:

 • jongeren moeten zich vrij en veilig voelen om lief te hebben wie zij willen;
 • de gemeente stelt zich als taak om de veiligheid te bevorderen, discriminatie aan te pakken en de aangiftebereidheid te vergroten;
 • kwetsbare groepen, zoals ouderen en nieuwkomers, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.

De ondertekenaars spreken af zich de komende raadsperiode in te blijven zetten voor het verduurzamen en herwaarderen van de Regenboogdoelen. De ondertekenaars geven aan landelijk te pleiten voor het behoud van Regenbooggelden en anders deze gelden voor eigen rekening te nemen, gekoppeld aan een plan met meetbare doelen.

[Bron: COC Deventer – Foto ondertekening: PvdA-Rob de Geest]