Archive for the ‘Gemeente’ Category

Regionale COC’s sluiten negentig lokale stembusakkoorden

vrijdag, april 15th, 2022

Regionale COC verenigingen in heel Nederland sloten in de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen maar liefst negentig lokale stembusakkoorden. De regionale COC’s maken daarin afspraken met lokale politieke partijen over gemeentelijk LHBTI beleid.

In de akkoorden beloven politieke partijen aan het COC om zich de komende jaren in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur, achtergrond of welke grond dan ook.

Zo zijn er concrete afspraken gemaakt over de aanpak van discriminerend geweld, het bevorderen van acceptatie op school en het aanpakken van intersectionele discriminatie (waarbij het gaat om een combinatie van non-discriminatiegronden, bijvoorbeeld huidskleur en genderidentiteit).Ook beloven partijen zich in te zetten voor bijvoorbeeld LHBTI-asielzoekers, mensen met een migratieachtergrond, roze ouderen, dak- en thuisloze LHBTI personen en mensen met een beperking. Verder is er aandacht voor onder meer zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap, bijvoorbeeld met LHBTI-evenementen.

Absolute koploper is COC Midden-Nederland, dat uiteindelijk in 35 gemeenten een  Regenboogakkoord sloot. Zij worden gevolgd door COC Groningen-Drenthe (akkoorden in 11 gemeenten), COC Limburg (9 gemeenten), COC Rotterdam (8 gemeenten) en COC Haaglanden (6 gemeenten). In totaal sloten zeventien van de twintig regionale COC verenigingen gemeentelijke stembusakkoorden. Een geweldige prestatie die te danken is aan de onvermoeibare inzet van tientallen enthousiaste COC-vrijwilligers.

De Regenboogakkoorden werden gesloten in grotere steden als Utrecht, Rotterdam, Groningen, Den Haag, Maastricht, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Eindhoven. Ook in tal val kleinere gemeenten tekenden politieke partijen een stembusakkoord met het regionale COC, van Bunschoten tot Landgraaf en van Krimpen aan den IJssel en Oldambt tot Pijnacker-Nootdorp.

De regionale COC verenigingen gaan de komende jaren toezien op een goede uitvoering van de akkoorden door politieke partijen.

Meer lezen over de activiteiten van de regionale COC verenigingen? Een overzicht van hun websites vind je onderaan DEZE pagina.

Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 sloot COC Nederland een nationaal Regenboogakkoord met tien politieke partijen. Het eerste stembusakkoord sloot het COC in 2012.

Bron: COC Nederland & regionale COC verenigingen – Illustratie: COC Midden-Nederland sloot Regenboogakkoorden in 35 gemeenten, waaronder hier in Veenendaal (foto COC Midden-Nederland)

D66, PvdA/GroenLinks en CDA sluiten Veers Regenboogstembusakkoord

dinsdag, maart 15th, 2022

D66-lijsttrekker Jacco van Maldegem, PvdA/GroenLinks-lijsttrekker Chris Maas en CDA-lijsttrekker Pieter Wisse hebben zich van harte achter het Regenboogstembusakkoord voor de gemeente Veere geschaard. Dat akkoord is een initiatief van COC Zeeland.

De ondertekenaars verklaren hiermee zich in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook.

De komende raadsperiode zullen de ondertekenaars zich inspannen om de LHBTI-emancipatie binnen de gemeente Veere te verbeteren. Te denken valt dan aan het voeren van inclusief gemeentelijk beleid in de communicatie richting inwoners, maar ook specifiek aan het verbeteren van de veiligheid van LHBTI-inwoners en potentieel kwetsbare groepen te steunen.

De gedachte achter het Regenboogstembusakkoord is om voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen met zo veel mogelijk politieke partijen in zo veel mogelijk gemeente afspraken over LHBTI-beleid vast te leggen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is COC Nederland erin geslaagd om zo’n 50 gemeenten een regenboogakkoord te sluiten. Afgelopen vrijdag tekenden de toekomstige, Middelburgse fracties van VVD, D66, GroenLinks/PvdA, LPM en SP het akkoord op initiatief van de VVD.

De gemeente Veere is met dit akkoord de tweede Zeeuwse gemeente met een Regenboogstembusakkoord.

[Bron: COC Zeeland]

Middelburg eerste Zeeuwse gemeente met Regenboogstembusakkoord

maandag, maart 14th, 2022

Op 11 Maart is het Regenboog Stembusakkoord, wat onder de aandacht is gebracht door Ruud van Engelen, voorzitter van COC Zeeland, ondertekend door vertegenwoordigers van 5 (6) Politieke partijen van de Gemeente Middelburg, namelijk VVD, PvdA/GL, Lokale Partij Middelburg (LPM), D66 en SP.  Dit is de eerste gemeente in Zeeland waar partijen een Regenboogakkoord hebben ondertekend.

Het was een bijzonder moment, ook omdat dit mocht plaatsvinden in de raadszaal van de Gemeente Middelburg. Een plek waar Artikel 1 van de Grondwet aan de muur prijkt.

Woensdag 9 Maart is in de 2e Kamer het initiatief-wetsvoorstel besproken: ‘Dat discriminatie op grond van handicap en seksuele gerichtheid verboden is, en dat dit expliciet wordt vermeld in Artikel 1 van de Grondwet’. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor het verankeren van de LHBTI rechten in de Grondwet en dus voor deze Grondwetswijziging.

14-16 Maart zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezige vertegenwoordigers van de Gemeentelijke politieke partijen, hebben zich bereid verklaard om het Regenboog Stembusakkoord te ondertekenen. Ruud van Engelen, voorzitter van COC Zeeland: “Een heel mooi gebaar, maar niet alleen symbolisch, zoals bijvoorbeeld een regenboogvlag of regenboog zebrapad. Dit moet leiden tot echte maatregelen”. De partijen delen deze mening.

Zowel COC Zeeland en de betrokken partijen hopen dat dit akkoord leidt tot uitvoering van de in het akkoord gestelde maatregelen, op het gebied van LHBTI emancipatie, zo ook dat dit leidt tot een samenwerking en regelmatig contact. Wilfried Boonman (fractie voorzitter/lijsttrekker VVD Middelburg): “We gaan ons inspannen om mensen van verschillende seksuele orientatie zich vrij en velig te laten voelen in Middelburg. Dat begint al op scholen en sportclubs. En bij onszelf als gemeente. Door in ons beleid structueel de positie van LHBTI’ers te betrekken en er aandacht voor te vragen. Zodat je kunt houden van wie je wilt”.

 

[Bron: COC Zeeland]