Posts Tagged ‘roze zaterdag gouda 2018’

Roze Stembusakkoord getekend in Gouda

zondag, maart 11th, 2018

Zaterdag 10 maart ondertekenden acht lijsttrekkers van Goudse politieke partijen het Roze Stembusakkoord. Het initiatief hiervoor werd genomen door COC Rotterdam en Roze Zaterdag Gouda 2018.

Het Roze Stembusakkoord Gouda 2018 werd ondertekend door:

  • D66
  • Gemeentebelangen Gouda
  • Gouda Positief
  • Goudse 50+ Partij
  • GroenLinks
  • Partij voor de Dieren
  • PvdA
  • SP

De thema’s die in het akkoord genoemd worden zijn: veiligheid, jongeren & onderwijs, ouderen & zorg, sport, kwetsbare groepen, werkvloer, bevorderen zichtbaarheid en verankering van LHBTI-beleid.

Door de partijen die, om verschillende redenen, niet tekenden zijn COC Rotterdam en Roze Zaterdag Gouda 2018 uitgenodigd voor een gesprek. De beide organisaties hebben laten weten dat ze van die uitnodiging graag gebruik maken, in de hoop nog voor de gemeenteraadsverkiezingen nog meer politieke steun voor het Roze Stembusakkoord te verwerven.

Het volledige stembusakkoord staat op de Roze Zaterdag Gouda 2018-site.

[Bron/Foto: COC Rotterdam & Roze Zaterdag Gouda 2018]