Roze Stembusakkoord getekend in Deventer

7 maart 2018

Woensdag 7 maart tekende het merendeel van de politieke partijen in de Deventer Gemeenteraad het Roze Stembusakkoord. Daarnaast werd in de loop van de avond met een ruime raadsmeerderheid ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Deventer Divers’.

‘Deventer Divers’ is een voorstel ter versterking van het lokale diversiteitsbeleid en het anti-discriminatiebeleid dat door PvdA en GroenLinks is opgesteld in het afgelopen jaar. Volgens initiatiefnemers Rob de Geest (PvdA) en Ömer Melikoglu (GroenLinks) is dat beleid nodig, omdat ‘we er hard aan moeten blijven werken dat iedereen zich in Deventer thuis moet voelen en respectvol en gelijk behandeld wordt.”

Roze Stembusakkoord Deventer

Alle inwoners van Deventer horen zich prettig en veilig te voelen in de gemeente. Deventer is één van de Regenboogsteden van Nederland. Als Regenbooggemeente wil Deventer zich blijvend richten op de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’s.

De ondertekenaars van dit document vinden het belangrijk dat de bovengenoemde ambities en de doelstellingen ook in de komende bestuursperiode behouden blijven.

Voor Deventer zijn de belangrijkste punten:

  • jongeren moeten zich vrij en veilig voelen om lief te hebben wie zij willen;
  • de gemeente stelt zich als taak om de veiligheid te bevorderen, discriminatie aan te pakken en de aangiftebereidheid te vergroten;
  • kwetsbare groepen, zoals ouderen en nieuwkomers, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.

De ondertekenaars spreken af zich de komende raadsperiode in te blijven zetten voor het verduurzamen en herwaarderen van de Regenboogdoelen. De ondertekenaars geven aan landelijk te pleiten voor het behoud van Regenbooggelden en anders deze gelden voor eigen rekening te nemen, gekoppeld aan een plan met meetbare doelen.

[Bron: COC Deventer – Foto ondertekening: PvdA-Rob de Geest]