Posts Tagged ‘peter de ruijter’

Regenboog Stembusakkoord getekend in Amsterdam

zaterdag, maart 10th, 2018

Vertegenwoordigers van acht Amsterdamse politieke partijen hebben op initiatief van COC Amsterdam en omstreken een Regenboog Stembusakkoord getekend. BIJ1, CDA, D66, GroenLinks, Piratenpartij, PvdA, SP en VVD committeren zich hiermee aan een inhoudelijk en concreet pakket aan maatregelen voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022.

Het Regenboog Stembusakkoord Amsterdam 2018-2022 omvat beleidsvoornemens op de thema’s ‘veilig zijn, veilig voelen’, ‘goede geestelijke, lichamelijke en seksuele gezondheid’, ‘Amsterdam van en voor iedereen’, ‘verbonden, zelfbewuste en weerbare LHBTIQ+’s’ en ‘de zichtbare LHBTIQ+ gemeenschap’.

Ondertekenaars van het akkoord wijzen tevens elke vorm van discriminatie of uitsluiting van de hand en zetten zich actief in voor gelijkwaardigheid van alle inwoners van Amsterdam.

Ondertekenaars van het regenboog stembusakkoord zijn: Simion Blom en Tirza de Fockert (Groenlinks), Dennis Boutkan (PvdA), Lennon Fokkens en Jelle de Graaf (de Piratenpartij), Cobie Groenendijk (SP), Marc Haverkamp (CDA), So Roustayar (BIJ1), Rikt Torn (VVD) en Jan-Bert Vroege (D66).

“Dit akkoord laat zien dat er brede politieke steun is om aan de slag te gaan voor en met de superdiverse LHBTIQ+ gemeenschap. Naast het bevorderen van de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit zet dit akkoord in op verbondenheid, gezondheid en weerbaarheid van LHBTIQ+ personen”, zegt voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam en omstreken. “Met dit Regenboog Stembusakkoord in de hand nodigt COC Amsterdam en omstreken ook andere politieke partijen in Amsterdam van harte uit tot mede-ondertekening.”

[Bron: COC Amsterdam e.o. – Foto ondertekenaars: Susan van Hoorn voor COC Amsterdam e.o.]

 

 

 

 

Roze Verkiezingsdebat in Amsterdam

dinsdag, februari 27th, 2018

Donderdag 8 maart organiseert Pink Nieuw-West een roze verkiezingsdebat in Amsterdam vanwege de gemeenteraadverkiezingen op 21 maart.

Hoe lief is Amsterdam voor iedereen die in het alfabet van seksueel en genderdiversen (LHBTIQ+) thuishoort? En hoe lief is de stad voor de grootste seksuele ‘minderheid’, de vrouwen? Want voor wie het niet wist, 8 maart is het Internationale Vrouwendag.

Op dit moment hebben de volgende deelnemers aan het debat toegezegd:

 • Dennis Boutkan (PvdA)
 • Thirza Fockert (GroenLinks)
 • Cobie Groenendijk (SP)
 • Gerard Köhler (FvD)
 • Ana Paula Lima (BIJ1)
 • Rik Torn (VVD)
 • Jan-Bert Vroege (D66)

Pink Nieuw-Wet heeft de hoop nog niet opgegeven en blijft Denk bestoken met verzoeken om ook aan het debat deel te nemen.

De gespreksleiding is in de vaardige handen van Sandra Rottenberg. De debatten draaien o.a. om veiligheid, PrEP-pillen om hiv-besmettingen te voorkomen en hoe de seksuele minderheden zich verhouden tot religies. De avond wordt geopend met een korte terugblik op het vier jaar geleden door alle partijen onderschreven Roze Stembusakkoord 2014-2018 door voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam.

Slotvraag aan de deelnemers aan het debat zal zijn of hun partij wil meewerken aan een nieuw Regenboog Stembusakkoord van het COC.

ROZE DEBAT in AMSTERDAM NIEUW-WEST

 • Datum: donderdag 8 maart 2018
  • aanvang: 20.00 uur – zaal open vanaf 19.30 uur – naborrel vanaf 22.15 uur
 • Locatie: Westside Slotermeer – Burgemeester de Vlugtlaan 125 te Amsterdam
 • Aanmelden: vanwege de veiligheidsvoorschriften dient u zich van tevoren aan te melden. Dat kan via een toegangskaartje dat gratis verkrijgbaar is op de Facebookpagina van Pink Nieuw-West. Op deze pagina en het Twitter-account vindt u ook meer informatie over het Roze Debat 2018 en de aanloop daar naartoe.

Zie HIER voor een overzicht van alle regenboogdebatten die er georganiseerd worden.

[Bron/Illustratie: Pink Nieuw-West]

 

 

 

COC Amsterdam roept op tot Regenboog Stembusakkoord

woensdag, januari 31st, 2018

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roept COC Amsterdam en omstreken de politiek op tot actie, te beginnen met het afsluiten van een Regenboog Stembusakkoord.

Als voorzet publiceert COC Amsterdam vandaag haar Maatschappelijke Agenda 2018-2022 waarin brede diversiteit en wederzijds respect centraal staan. COC Amsterdam draagt vanuit haar LHBTIQ+ perspectief bij aan het tegengaan van discriminatie en uitsluiting.

Naast brede diversiteit en wederzijds respect pleit COC Amsterdam voor een betere ondersteuning van vrijwilligers organisaties in het bij elkaar brengen en verbinden van groepen en individuen. Daarbij blijft het essentieel dat de overheid zich inzet zodat LHBTIQ+’s zich net als iedereen veilig over straat kunnen bewegen. De aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorginstellingen en op scholen is nog te afhankelijk van vrijwillige inzet en goede wil. COC Amsterdam pleit ervoor deze aandacht beter in de operationele activiteiten van deze instellingen te verankeren.

Vanuit de activiteiten van COC Amsterdam blijkt verder dat zorg- & welzijnsorganisaties soms onvoldoende tegemoet kunnen komen aan specifieke behoeften van LHBTIQ+ personen. Training van medewerkers en een betere aansluiting tussen welzijnswerk en zorg-professionals zijn hier belangrijke aandachtspunten.

Als laatste, er is een groeiende behoefte aan ondersteuning bij zelfbeschikking en empowerment van verschillende groepen en initiatieven. COC Amsterdam bepleit het ontwikkelen van een integrale visie waarmee deze initiatieven effectief ondersteund kunnen gaan worden.

“Met deze agenda zetten we in op het slaan van bruggen met verschillende emancipatiebewegingen om samen discriminatie en uitsluiting effectief terug te dringen”, zegt voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam. “Ook binnen de LHBTIQ+ gemeenschappen zelf is op dit vlak werk te doen. We hopen met onze maatschappelijke agenda 2018-2022 ook inspiratie te geven voor een nieuw regenboog stembusakkoord voor de komende raadsperiode.”

Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tekenden CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Red Amsterdam, SP, Trots en VVD een Roze Stembusakkoord met COC Amsterdam.

[Bron: COC Amsterdam – Foto Stembiljet met rood potlood: CC-J.M. Luijt]