Posts Tagged ‘gemeenteraadsverkiezingen’

Meer dan 20 Regenboog Stembusakkoorden in Midden-Nederland

vrijdag, maart 9th, 2018

Vanaf zaterdag 10 maart gaat COC Midden-Nederland de regio in voor het tekenen van meer dan 20 Regenboog Stembusakkoorden. Vertegenwoordigers van diverse politieke partijen zetten hun handtekening onder het akkoord om maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren. Het COC vraagt hiermee in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht voor de belangen van LHBTI’s. 

Er is in Nederland al veel bereikt voor LHBTI’s, maar toch krijgen ze nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord. Een proactieve rol van de gemeente op het gebied van LHBTI-emancipatie is van groot belang. Daarom nodigde COC Midden-Nederland in haar werkgebied in de provincie Utrecht alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen uit om steun te geven aan een Regenboog Stembusakkoord. In het akkoord staan maatregelen die betrekking hebben op gemeentelijk beleid, het bevorderen van veiligheid, het ondersteunen van jongeren, kwetsbare groepen en zichtbaarheid.

Partners voor de komende vier jaar

“De reacties op ons verzoek om het Regenboog Stembusakkoord te tekenen waren werkelijk overweldigend. We gaan de komende dagen in meer dan 20 gemeenten met diverse politieke partijen een akkoord ondertekenen. We zien deze partijen als partners voor de komende vier jaar om voor de LHBTI-inwoners in die gemeenten in actie te komen. De uitslag van de verkiezingen op 21 maart is natuurlijk ook erg bepalend, maar we rekenen erop dat ze hun best gaan doen om zoveel punten uit het akkoord te realiseren”, aldus voorzitter Simon Timmerman van COC Midden-Nederland.

Vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Blaricum, De Bilt, De Ronde Venen, Gooise Meren, Hilversum, Houten, Huizen, IJsselstein, Laren, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist zetten de komende dagen hun handtekening onder het akkoord.

Via de website en de Facebook-pagina van COC Midden-Nederland wordt vanaf zaterdag 10 maart verslag gedaan van de tekenmomenten in de diverse gemeenten.

[Bron: COC Midden-Nederland – Illustratie: Rainbowvote.NU]

 

 

Roze Verkiezingsdebat in Amsterdam

dinsdag, februari 27th, 2018

Donderdag 8 maart organiseert Pink Nieuw-West een roze verkiezingsdebat in Amsterdam vanwege de gemeenteraadverkiezingen op 21 maart.

Hoe lief is Amsterdam voor iedereen die in het alfabet van seksueel en genderdiversen (LHBTIQ+) thuishoort? En hoe lief is de stad voor de grootste seksuele ‘minderheid’, de vrouwen? Want voor wie het niet wist, 8 maart is het Internationale Vrouwendag.

Op dit moment hebben de volgende deelnemers aan het debat toegezegd:

 • Dennis Boutkan (PvdA)
 • Thirza Fockert (GroenLinks)
 • Cobie Groenendijk (SP)
 • Gerard Köhler (FvD)
 • Ana Paula Lima (BIJ1)
 • Rik Torn (VVD)
 • Jan-Bert Vroege (D66)

Pink Nieuw-Wet heeft de hoop nog niet opgegeven en blijft Denk bestoken met verzoeken om ook aan het debat deel te nemen.

De gespreksleiding is in de vaardige handen van Sandra Rottenberg. De debatten draaien o.a. om veiligheid, PrEP-pillen om hiv-besmettingen te voorkomen en hoe de seksuele minderheden zich verhouden tot religies. De avond wordt geopend met een korte terugblik op het vier jaar geleden door alle partijen onderschreven Roze Stembusakkoord 2014-2018 door voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam.

Slotvraag aan de deelnemers aan het debat zal zijn of hun partij wil meewerken aan een nieuw Regenboog Stembusakkoord van het COC.

ROZE DEBAT in AMSTERDAM NIEUW-WEST

 • Datum: donderdag 8 maart 2018
  • aanvang: 20.00 uur – zaal open vanaf 19.30 uur – naborrel vanaf 22.15 uur
 • Locatie: Westside Slotermeer – Burgemeester de Vlugtlaan 125 te Amsterdam
 • Aanmelden: vanwege de veiligheidsvoorschriften dient u zich van tevoren aan te melden. Dat kan via een toegangskaartje dat gratis verkrijgbaar is op de Facebookpagina van Pink Nieuw-West. Op deze pagina en het Twitter-account vindt u ook meer informatie over het Roze Debat 2018 en de aanloop daar naartoe.

Zie HIER voor een overzicht van alle regenboogdebatten die er georganiseerd worden.

[Bron/Illustratie: Pink Nieuw-West]

 

 

 

COC Amsterdam roept op tot Regenboog Stembusakkoord

woensdag, januari 31st, 2018

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roept COC Amsterdam en omstreken de politiek op tot actie, te beginnen met het afsluiten van een Regenboog Stembusakkoord.

Als voorzet publiceert COC Amsterdam vandaag haar Maatschappelijke Agenda 2018-2022 waarin brede diversiteit en wederzijds respect centraal staan. COC Amsterdam draagt vanuit haar LHBTIQ+ perspectief bij aan het tegengaan van discriminatie en uitsluiting.

Naast brede diversiteit en wederzijds respect pleit COC Amsterdam voor een betere ondersteuning van vrijwilligers organisaties in het bij elkaar brengen en verbinden van groepen en individuen. Daarbij blijft het essentieel dat de overheid zich inzet zodat LHBTIQ+’s zich net als iedereen veilig over straat kunnen bewegen. De aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorginstellingen en op scholen is nog te afhankelijk van vrijwillige inzet en goede wil. COC Amsterdam pleit ervoor deze aandacht beter in de operationele activiteiten van deze instellingen te verankeren.

Vanuit de activiteiten van COC Amsterdam blijkt verder dat zorg- & welzijnsorganisaties soms onvoldoende tegemoet kunnen komen aan specifieke behoeften van LHBTIQ+ personen. Training van medewerkers en een betere aansluiting tussen welzijnswerk en zorg-professionals zijn hier belangrijke aandachtspunten.

Als laatste, er is een groeiende behoefte aan ondersteuning bij zelfbeschikking en empowerment van verschillende groepen en initiatieven. COC Amsterdam bepleit het ontwikkelen van een integrale visie waarmee deze initiatieven effectief ondersteund kunnen gaan worden.

“Met deze agenda zetten we in op het slaan van bruggen met verschillende emancipatiebewegingen om samen discriminatie en uitsluiting effectief terug te dringen”, zegt voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam. “Ook binnen de LHBTIQ+ gemeenschappen zelf is op dit vlak werk te doen. We hopen met onze maatschappelijke agenda 2018-2022 ook inspiratie te geven voor een nieuw regenboog stembusakkoord voor de komende raadsperiode.”

Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tekenden CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Red Amsterdam, SP, Trots en VVD een Roze Stembusakkoord met COC Amsterdam.

[Bron: COC Amsterdam – Foto Stembiljet met rood potlood: CC-J.M. Luijt]