Regenboog Stembusakkoord getekend in Amsterdam

10 maart 2018

Vertegenwoordigers van acht Amsterdamse politieke partijen hebben op initiatief van COC Amsterdam en omstreken een Regenboog Stembusakkoord getekend. BIJ1, CDA, D66, GroenLinks, Piratenpartij, PvdA, SP en VVD committeren zich hiermee aan een inhoudelijk en concreet pakket aan maatregelen voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022.

Het Regenboog Stembusakkoord Amsterdam 2018-2022 omvat beleidsvoornemens op de thema’s ‘veilig zijn, veilig voelen’, ‘goede geestelijke, lichamelijke en seksuele gezondheid’, ‘Amsterdam van en voor iedereen’, ‘verbonden, zelfbewuste en weerbare LHBTIQ+’s’ en ‘de zichtbare LHBTIQ+ gemeenschap’.

Ondertekenaars van het akkoord wijzen tevens elke vorm van discriminatie of uitsluiting van de hand en zetten zich actief in voor gelijkwaardigheid van alle inwoners van Amsterdam.

Ondertekenaars van het regenboog stembusakkoord zijn: Simion Blom en Tirza de Fockert (Groenlinks), Dennis Boutkan (PvdA), Lennon Fokkens en Jelle de Graaf (de Piratenpartij), Cobie Groenendijk (SP), Marc Haverkamp (CDA), So Roustayar (BIJ1), Rikt Torn (VVD) en Jan-Bert Vroege (D66).

“Dit akkoord laat zien dat er brede politieke steun is om aan de slag te gaan voor en met de superdiverse LHBTIQ+ gemeenschap. Naast het bevorderen van de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit zet dit akkoord in op verbondenheid, gezondheid en weerbaarheid van LHBTIQ+ personen”, zegt voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam en omstreken. “Met dit Regenboog Stembusakkoord in de hand nodigt COC Amsterdam en omstreken ook andere politieke partijen in Amsterdam van harte uit tot mede-ondertekening.”

[Bron: COC Amsterdam e.o. – Foto ondertekenaars: Susan van Hoorn voor COC Amsterdam e.o.]