PvdA Overijssel

PvdA Overijssel

Toelichting op de stellingen

Algemeen: Lokale initiatieven en organisaties vormen een belangrijke pijler voor LHBT beleid. Wij zien dat deze veelal een bovenlokale functie hebben binnen de provincie. Goed provinciaal beleid verbindt, ondersteunt en is complementair aan deze initiatieven.

Toelichting bij vraag 1G: “Vrijwilligers hebben een belangrijke plek in het verkiezingsprogramma van de PvdA Overijssel. We pleiten bijvoorbeeld voor het opzetten van specifiek vrijwilligersbeleid om met beperkte middelen een grote maatschappelijke meerwaarde te genereren. Het opzetten van vrijwilligersnetwerken en organisaties is volgens ons geen taak van de provincie. Maar we willen wel specifiek vrijwilligersbeleid ontwikkelen om vrijwilligers een steuntje in de rug te geven en een krachtige en saamhorige samenleving te ondersteunen.”

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De PvdA heeft de afgelopen periode geen deel uitgemaakt van het College van Gedeputeerde Staten Overijssel. In deze periode heeft het beleid van het College zich niet gericht op doelgroepen, hetgeen er toe leidt dat er weinig specifieke aandacht is geweest voor de positie van LHBT’s. De PvdA heeft zich mede daarom gericht op ondersteuning van lokale inititatieven in de grote steden in de provincie. In de Provinciale Staten hebben wij ons daarbij hard gemaakt voor sociaal werkgeverschap gericht op diversiteit.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De PvdA staat voor niemand buitensluiten, voor samen werken én samen leven.

Op school, voor de klas, op het werk en in instellingen voor ouderen is verbetering mogelijk en soms beslist noodzakelijk. De provincie dient werk te maken van LHBT-beleid door in de eigen organisatie, bij aanbesteding en bij inkoop scherp te zijn op diversiteit en daarmee op de positie van LHBT-medewerkers. Hier maakt de provincie middelen voor vrij. De PvdA wil dat de provincie gemeenten stimuleert actief beleid te voeren en regionale samenwerking te bevorderen gericht op de verbetering van de positie van LHBT’s.


Een aantal grotere steden in de provincie heeft een koploperstatus en heeft een voorbeeld- en voortrekkersfunctie voor andere gemeenten. Regionale (LHBT-) organisaties moeten gesteund worden. Onderwijs en zorginstellingen dienen worden aangesproken op LHBT-vriendelijkheid en diversiteit, en in de sport mogen mensen niet buiten spel staan. Subsidiebeleid is kritisch en discriminatie wordt aangepakt. De PvdA staat pal voor de sociale veiligheid in de openbare ruimte.

Steeds meer bedrijven en organisaties maken werk van inclusie en diversiteit. Goed beleid betekent een sociaal veilige werkplek voor LHBT’s. De PvdA zet deze organisaties en zichzelf tot voorbeeld.