Hans Nooter

Iedereen zichzelf. Het lijkt gewoon en toch is het niet vanzelfsprekend dat LHBT’s in het dagelijks leven hun persoonlijke kant laten zien. Op school, voor de klas, op het werk en in instellingen voor ouderen is verbetering mogelijk en soms beslist noodzakelijk. De provincie dient werk te maken van LHBT-beleid door in de eigen organisatie, bij aanbesteding en bij inkoop scherp te zijn op diversiteit en daarmee op de positie van LHBT-medewerkers. Hier maakt de provincie middelen voor vrij. Daarbij stimuleert provincie de gemeenten actief beleid te voeren en bevordert ze regionale samenwerking gericht op verbetering van de positie van LHBT’s. Regionale (LHBT-) organisaties worden gesteund. Onderwijs en zorginstellingen worden aangesproken op LHBT-vriendelijkheid en diversiteit, en in de sport staan mensen niet buiten spel. Subsidiebeleid is kritisch en discriminatie wordt aangepakt. Het provinciaal bestuur staat pal voor de sociale veiligheid in de openbare ruimte.

Steeds meer bedrijven en organisaties maken werk van inclusie en diversiteit. Goed beleid betekent een sociaal veilige werkplek voor LHBT’s. De provincie zet deze organisaties en zichzelf tot voorbeeld.

Dagelijks ervaar ik dat uit de kast beter werkt. De PvdA staat voor niemand buitensluiten, voor samen werken én samenleven. Ik maak mij daar in Overijssel graag sterk voor.