Tijs de Bree

Vier jaar geleden schreef ik op deze plek dat de gastvrije, open cultuur van Overijssel een groot goed is dat we moeten koesteren. Dat vind ik nog steeds. Maar de afgelopen jaren hebben we ook gezien dat solidair samenleven niet altijd vanzelf gaat. Dat onverdraagzaamheid, onverschilligheid en intolerantie soms plotseling weer de kop opsteken. Een oprechte en respectvolle samenleving is geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we continu aan blijven werken, en daar zal ik me ook de komende vier jaar samen met mijn partijgenoten weer voor inzetten. Niemand mag vanwege zijn of haar godsdienst, afkomst, identiteit of geaardheid aan de kant komen te staan. Ik maak me sterk voor een eerlijk Overijssel waar iedereen welkom is, iedereen zichzelf kan zijn, en iedereen een eerlijke kans krijgt.