Andre Boersma

Ik ben geboren in Enschede op het Pathmos in november 1954. Mijn jeugd bracht ik door op Pathmos, de Veldkamp en de Wesselerbrink. Ik ben 42 getrouwd heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen en woon nog steeds in het prachtige Enschede. Na mijn opleiding als el lasser bankwerker ben aan de slag gegaan op 14 jarige leeftijd bij Phillips in Enschede, in de fabriekshal waar ik vroeger (toen sporthal) met mijn broer en zus naartoe ging voor de jeugd viva. Vervolgens via ORMET melkbezorger en SRV man na faillissement, begonnen als vrachtwagenchauffeur bij Van Gend en Loos begonnen thans DHL. Binnen de DHL organisatie ben OR lid voor de vestiging Hengelo en afgevaardigde voor de vakbond FNV bondgenoten. Pas op latere leeftijd raakte ik betrokken bij de politiek doordat ik me ergerde aan hoe het ging met mijn stad, na de tweede verkiezing gekozen als raadslid voor PvdA Enschede, na 4 jaar niet herkozen maar wel 2de volger. Toen bij het vertrek van raadsleden terug gekeerd in de raad voor de periode van een 1/2 jaar. Er is iets in mij dat mij bevlogen maakt met politiek vandaar dat ik opnieuw een poging doe om mijn stempel te drukken daar waar het om PvdA standpunten gaat. Politiek laat mij gewoon niet los ik kan niet tegen onrecht dat mensen wordt aangedaan.

In de provincie zal ik me inzetten voor een multiculturele samenleving waar werk voor op staat. Bestrijding van werkeloosheid onder jongeren en eerlijke verdeling van werk. En her waardering van bedrijventerrein zodat de prijzen kunnen dalen om bedrijven te huisvesten die anders naar Duitsland vertrekken.