Yvonne Ariesen

Als PvdA-er sta ik voor de zwakkeren in de samenleving. Niet iedereen is in staat om alles zelf te regelen. Ik wil er voor streven, dat er een vangnet blijft bestaan voor de personen die het echt niet zelf kunnen. Zij behoren ook de zorg en aandacht te krijgen die ze verdienen.

Zelf werk ik op een basisschool en we proberen alle kinderen goed onderwijs en de nodige aandacht te geven. Ik ben veel bezig met kinderen die extra uitleg en steun nodig hebben en dat merken we aan de kinderen, je ziet ze letterlijk groeien. Ik zou me in willen zetten op schooluitval. Soms verhuizen gezinnen en gaan kinderen van de ene naar de andere school. Vaak gaat dit gepaard met schooluitval. Ouders proberen soms op die manier, onder de radar te blijven. De inspectie zit hier bovenop. Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Voor hun ontwikkeling is het goed om dagelijks naar school te gaan en mee te doen met de andere kinderen in de klas.

We wonen in een mooie Provincie en waar veel te beleven valt van cultuur tot natuur. De onderwerpen waar de Provincie zich mee bezig houd zijn divers, maar met name gaat mijn hart uit naar de Jeugdzorg die per 1 januari is overgeheveld naar de Gemeente. Met het Tijdschrft Terugblik kijken we terug of de processen in de Jeugdzorg goed werken.

Hier kunnen we van leren. Eigenlijk is het hele leven een groot leerproces, als je er voor open staat.