Provinciale staten 2015 – Overijssel

Provinciale staten 2015 – Overijssel

Gayvote.nl stuurde aan zoveel mogelijke provinciale politieke partijen een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hieronder vind je de partijen die aan die oproep gehoor hebben gegeven. Klik op de partijlogo’s om te lezen wat de partijen schrijven over wat ze voor LHBT’s hebben bereikt, wat ze de komende jaren willen bereiken en wie hun eventuele roze kandidaten zijn.

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid -- - + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie. GroenLinks Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel D66 Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie. 50Plus Overijssel GroenLinks Overijssel D66 Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten. 50Plus Overijssel D66 Overijssel PvdA Overijssel GroenLinks Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken. D66 Overijssel GroenLinks Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert. D66 Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel GroenLinks Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie. D66 Overijssel 50Plus Overijssel GroenLinks Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie. D66 Overijssel PvdA Overijssel GroenLinks Overijssel 50Plus Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. GroenLinks Overijssel D66 Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
2. Jongeren & Onderwijs -- - + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen. D66 Overijssel GroenLinks Overijssel D66 Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt. GroenLinks Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
3. Ouderen & zorg -- - + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. D66 Overijssel GroenLinks Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. D66 Overijssel GroenLinks Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms. D66 Overijssel GroenLinks Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
4. Veiligheid -- - + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie. GroenLinks Overijssel D66 Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. PvdA Overijssel GroenLinks Overijssel D66 Overijssel 50Plus Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen. 50Plus Overijssel D66 Overijssel PvdA Overijssel GroenLinks Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
5. Cultuur & Sport -- - + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s. GroenLinks Overijssel D66 Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag. 50Plus Overijssel PvdA Overijssel GroenLinks Overijssel D66 Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is. GroenLinks Overijssel D66 Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
6. Economie en werkgelegenheid -- - + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken. GroenLinks Overijssel D66 Overijssel 50Plus Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders. D66 Overijssel 50Plus Overijssel GroenLinks Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. 50Plus Overijssel GroenLinks Overijssel D66 Overijssel PvdA Overijssel Partij voor de Dieren - Overijssel