Partij voor de Dieren – Europa

Partij voor de Dieren – Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

De Partij voor de Dieren is een emancipatiebeweging. Daarom hebben wij ons op alle vlakken ingezet voor een gezonde en groene leefomgeving, waarin mededogen centraal staat en mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.

Met steun van de PvdD nam het Europees Parlement afgelopen periode een resolutie aan waarin alle 28 EU-landen worden opgeroepen om LHBTI-personen wettelijke bescherming tegen discriminatie te bieden. Ook steunde onze fractie vanzelfsprekend de EU-resolutie die landen opriep om non-discriminatie wetgeving ook te laten gelden voor discriminatie op grond van geslachtskenmerken; iets dat nu in veel EU-landen helaas nog niet het geval is.

Daarnaast is de Partij voor de Dieren lid van de LGBTI-Intergroup, waarin Europarlementariërs vanuit verschillende politieke groepen samenwerken met maatschappelijke organisaties om LHBTI-rechten op de agenda te zetten. Onlangs heeft de Partij voor de Dieren opnieuw formeel steun gegeven aan de LHBTI Intergroup, zodat dit samenwerkingsverband ook in de toekomst blijft voortbestaan en zich sterk kan blijven maken voor de rechten van LHBTI-ers.

We pleitten daarnaast voor een sterkere rol voor het agentschap voor fundamentele rechten, om mensenrechten binnen de Europese Unie te bevorderen en te waarborgen.

Én we doen voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen met een genderneutrale kieslijst!

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

De Europese Unie staat voor gelijke rechten van alle burgers in haar lidstaten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook. Wij zullen ons blijven inzetten voor een EU waarin ruimte is voor ieders identiteit en waarin LHBTI-ers kunnen zijn wie ze willen zijn. Waarin een diverse samenleving niet wordt gezien als bedreiging, maar als verrijking.

Dat je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht mag in geen enkele lidstaat betekenen dat jij en je partner worden gediscrimineerd. We zullen Europese lidstaten aansporen om de burgerlijke staat van hun wederzijdse inwoners te erkennen. En om alle vormen van discriminatie op basis van etniciteit, geslacht, overtuiging of geaardheid te bestrijden. We zullen de EU blijven oproepen om in te grijpen als mensenrechten in lidstaten worden geschonden. Al onze verkozen leden van het Europees Parlement zullen lid worden van de LGBTI-Intergroup, van waaruit emancipatie-initiatieven in het Europees Parlement gelanceerd zullen worden.

Wij hadden tijdens COC’s Europese Verkiezingsdebat deze boodschap voor kiezers: