Anja Hanzekamp

Compassie en solidariteit, ook met de allerzwaksten in onze samenleving, is voor mij de drijfveer geweest om de politiek in te gaan. Ik wil me verzetten tegen een samenleving waarin mensen schouderophalend aan het leed van anderen voorbijgaan. Het is voor mij vanzelfsprekend dat er zowel respect moet zijn voor de biodiversiteit in de natuur als respect voor de diversiteit onder mensen, zodat iedereen zich naar zijn aard kan gedragen en zich gelukkig kan voelen. Ik heb me daar de afgelopen vijf jaar in het Europees Parlement voor mogen inzetten, en zal mij daar ook steeds voor blijven inzetten.

De Europese Unie moet investeren in gelijke behandeling voor iedereen en sociale acceptatie en emancipatie van minderheden en achtergestelde groepen bevorderen. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle vormen van discriminatie. Landen die de rechten van LHBTI’s niet erkennen of schenden, moeten daar openlijk op worden aangesproken én op afgerekend worden. We zien te vaak dat schendingen van mensenrechten ondergeschikt worden gemaakt aan handelsbelangen. Dit is onacceptabel. Ik zal ervoor blijven strijden dat Europa geen zaken doet met landen die discrimineren of mensenrechten schenden.