Stephanie Palsma van Voorthuizen

Gelijke behandeling hoort mijns inziens niet toe aan groepen maar aan alle individuen. Ongeacht waar je geboren bent, hoe je er van binnen of van buiten uitziet of van wie je houdt: we hebben allemaal recht op onze persoonlijke vrijheid maar dienen ook allemaal onze persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Onze wetten zullen daarom gelijke behandeling en tevens gelijke grenzen voor allen reflecteren.

Het beste wat je kan worden is mens; mag je dat niet zijn, word je buitengesloten of is zelfs je leven niet zeker om wie bent, wat je vindt, of wat je voelt – en binnen onze wetten mág je dat ook zijn, vinden en voelen – dan zal je hier onderdak vinden. Binnen het Europees Parlement zal ik me erop toeleggen dat we dit op onze scholen zullen leren, binnen onze gezinnen dit zullen uitdragen en onze rechtstaat dit zal dit waarborgen.