Michelle van Doorn

De verregaande samenwerking en samensmelting van de landen in Europa en de open grenzen van de EU zijn gebaseerd op een gedeeld principe van ‘nooit meer oorlog’. De algemene opvatting dat dat bereikt wordt door de ideologie van de vrije markt en het opheffen van zoveel mogelijk grenzen met betrekking tot handel en kapitaal, heeft een lelijke keerzijde.

We lopen aan tegen nieuwe grenzen en zijn al ver over sommige heen. Klimaatverandering  bijvoorbeeld, bedreigt de mondiale leefbaarheid, zet vluchtelingenstromen in gang, maakt mensen angstig en dat alles knaagt aan verdraagzaamheid, saamhorigheid en mededogen.

Stemlozen en minderheidsgroepen delven het onderspit; niet alleen ecologie en dieren, maar ook vluchtelingen en LHBTIQA+’ers.

Op al die punten heb ik grote zorgen. Als Europarlementariër zou ik me op die punten inzetten, want ik ben ervan overtuigd dat economische, ecologische en sociale duurzaamheid hand in hand gaan, niet zonder elkaar kunnen.

Als biseksuele transvrouw herken ik de grote problemen die er nog spelen op het gebied van LHBTIQA+-emancipatie. Maar wij als regenboog-gemeenschap laten ook steeds luider, trotser en krachtiger onze stem horen. Als onderdeel van ons koor zou ik in het Europarlement willen zeggen: We are here to stay!