Eva Akerboom

Toen ik tijdelijk in de Tweede Kamer zat, heb ik me onder andere beziggehouden met LHBTIQA+ emancipatie. Zo heb ik aandacht gevraagd voor LHBTI-vluchtelingen, nog altijd is er een groot risico dat hun asielaanvraag wordt afgewezen omdat niet geloofd wordt dat ze LHBTI zijn. De verhalen die ik heb gehoord bij de betoging tegen anti- LHBTIQA+ geweld hebben ook grote indruk gemaakt. De Partij voor de Dieren staat voor alle kwetsbare groepen in de samenleving, dus ook voor LHBTIQA+, die op geen enkele manier achtergesteld mogen zijn simpelweg om wie ze zijn. Daar wil ik me ook in Europa sterk voor maken.