PvdA – Europa

PvdA – Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

Zeker zijn dat je 100% jezelf kunt zijn – het is de afgelopen vijf jaar het uitgangspunt van de PvdA-Eurodelegatie geweest. De overheid moet bewaken dat je het door jou gewilde leven kunt leiden, ongeacht religie, geslacht of tot wie je je aangetrokken voelt. Conservatieve krachten die de emancipatie van vrouwen en verworven LGBTI-rechten proberen terug te draaien, moeten daarbij van stevige repliek gediend worden.

Kati Piri was namens de partij actief lid van de LGBTI-intergroup in het Europees Parlement. Met deze Intergroup organiseerden we meer dan 60 hoorzittingen en lezingen, stelden we 161 vragen aan de Commissie en de Raad en schreven we rond de 100 brieven aan instituties en landen.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen:

Het moet ambitieuzer, daar zijn we het allemaal over eens, en de Europese Unie moet daar een voortrekkersrol in vervullen. De PvdA wil een Europees fonds om de strijd van moedige LGBTI-activisten te steunen en blijft zich inzetten voor de erkenning van LGBTI-partnerschappen in alle EU-lidstaten.

Nog te vaak wordt deze groep vergeten of ondergesneeuwd. De strijd die we vijf jaar geleden gestart zijn, willen we als PvdA in het volgende mandaat dan ook graag voortzetten.

Wij hadden tijdens COC’s Europese Verkiezingsdebat deze boodschap voor kiezers: