Lara Wolters

  • Fel zijn op discriminatie en uitsluiting van LHBTI’s. Uitdragen dat discriminatie niet zal worden getolereerd in de EU; dat de EU een waardengemeenschap is waarin je vrij bent te zijn en te houden van wie je wilt. Die boodschap met name overbrengen aan EU-landen waar persoonlijke vrijheden onder druk zijn komen te staan.
  • Mij inzetten voor de erkenning van LHBTI-partnerschappen en – huwelijken als meerouderschap in alle lidstaten van de EU.
  • De Europese anti-discriminatierichtlijn in te voeren.
  • Het oprichten van een Europees fonds om de strijd van moedige activisten te ondersteunen, zoals LHBTI-activisten.