Mark Lauriks

Ik ben 37 en woon in Oosterbeek, bij Arnhem. Al meer dan 12 jaar zet ik mij elke dag in om onze rechtsstaat beter en sterker te maken, onder andere bij het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. En binnen die rechtsstaat is voor mij het allerbelangrijkste: rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Daar hoort bij dat je jezelf kunt zijn en dat iedereen dezelfde rechten heeft. In het Europees parlement wil ik er daarom voor zorgen dat als je in Europa een relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht, je dezelfde rechten hebt als ieder ander, en dat een eventueel huwelijk en de rechten die daarbij horen, overal erkend worden. Waar je ook woont. Verder wil ik me inzetten voor een Europees fonds om de strijd van moedige mensenrechtenactivisten en LHBTI-activisten te ondersteunen. Want zij komen steeds vaker onder druk te staan. De EU heeft een voortrekkersrol om de rechten van deze maatschappelijke groeperingen te waarborgen.