Kavish Bisseswar

Als kind van ouders die naar dit continent zijn gekomen in de hoop op een betere toekomst, besef ik dat Europa een baken van beschaving is en een bron van hoop vormt voor velen die zich buiten haar grenzen bevinden. Het biedt voor velen uitzicht op een bestaan zonder gebrek en zonder angst. Op veel manieren is dit Europa zonder angst en zonder gebrek een product van de sociaaldemocratie. Dit ideaal staat echter onder druk: de ongelijkheid neemt toe, rechtsstaten worden uitgehold en zondebokpolitiek steekt overal de kop op. Ik ben ervan overtuigd dat een Europa geschoeid op sociaaldemocratische leest harder nodig is dan ooit, waarbij ongelijkheid wordt bestreden en minderheden worden beschermd.

Ik wil me graag inzetten voor LHBTI’s, juist omdat het één van onze verworvenheden is dat je in Europa mag houden van wie je wilt, zonder angst. Dit betekent dat discriminatie van LHBTI’s moet worden aangepakt door het aannemen van een strenge anti-discriminatie richtlijn, waarin LHBTI’s en andere minderheden beschermd worden in de gehele EU.