Kati Piri

Als sociaaldemocraat sta ik voor gelijke rechten en eerlijke kansen voor iedereen.

Het opkomen voor LHBTI+-rechten zit dan ook in het DNA van de Partij van de Arbeid. Ik ben er dan ook trots op dat 18 jaar geleden in ons land het eerste huwelijk tussen paren van gelijk geslacht is gesloten. Het is tijd dat we als Nederland én als Europa weer voorop gaan lopen in deze strijd.

De afgelopen jaren heb ik als lid van de LHBTI+ intergroup in het Europees Parlement geknokt voor de verbetering van LHBTI+-rechten. Met deze intergroup organiseerden we meer dan 60 hoorzittingen en lezingen, stelden 161 vragen aan de Commissie en de Raad, en schreven meer dan 100 brieven aan instituties en landen.

Maar het moet ambitieuzer. In EU-wetgeving is opgenomen dat onderscheid op basis van seksuele oriëntatie op de werkvloer valt onder discriminatie, maar dit dekt dus niet alle andere terreinen. Discriminatie in de gezondheidszorg, het onderwijs en haat op straat komen er niet in voor. Daarnaast moet het ambitieuzer op het gebied van rechten voor Transgender- en Interseks personen. Nog te vaak wordt deze groep vergeten.

De strijd die ik vijf jaar geleden begonnen ben is dus nog lang niet klaar.