BIJ1

BIJ1

Dit schrijft de partij over de inzet voor lhbti+:

BIJ1 staat voor een wereld waarin LHBTIQ+ personen worden gevierd, in plaats van getolereerd. BIJ1 strijdt voor het versterken van de rechten, veiligheid en bestaanszekerheid van alle LHBTIQ+ personen die zich in het Koninkrijk bevinden. Zo wil BIJ1 dat discriminatie harder wordt aangepakt, en dat seksuele vorming in het onderwijs LHBTIQ+ inclusief is. LHBTIQ+ personen, in het bijzonder trans personen, moeten in AZCs betere bescherming krijgen. BIJ1 wil dat meeroudergezinnen en draagmoederschap wettelijk beschermd worden en dat vruchtbaarheidsbehandelingen voor LHBTIQ+ stellen vergoed worden. BIJ1 wil een einde aan medisch ingrijpen bij (niet-levensbedreigende) geslachtelijke ontwikkeling van intersekse kinderen die niet standaard is. Non-binaire personen moeten hun voornaam kosteloos kunnen wijzigen en een X kunnen invullen op hun paspoort. Een genderwijziging zou zonder beoordeling en zo vaak als nodig mogen plaatsvinden.

BIJ1 wil meer aandacht voor goede en passende gezondheidszorg, GGZ en suïcidepreventie voor LHBTIQ+ mensen; in de jeugdzorg en GGZ komt meer ruimte voor ervaringsdeskundigheid. Het aanbod van transzorg wordt vergroot, inclusief meer trans klinieken en vergoeding voor hormoonbehandelingen en operaties. Trans personen zouden geen diagnose meer moeten ondergaan om zorg te krijgen.

Tot slot maakt BIJ1 zich hard voor de rechten en bescherming van LHBTIQ+ personen over de grens.

Toelichting op de standpunten door BIJ1:

Stelling 2F: BIJ1 vindt het heel belangrijk dat er meer middelen van de politie gaan naar de bescherming van lhbti+ rechten. Wel hebben wij vanuit onze abolitionistische politiek de voorkeur dat deze middelen vanuit het bestaande politiebudget komen.

Stelling 6D: BIJ1 vindt dat er meer moet worden opgetreden tegen predikanten die haat zaaien naar lhbti+ gemeenschappen. Wel hebben wij twijfels over het beperken van bewegingsvrijheid als middel om hier tegen op te treden. BIJ1 pleit voor open grenzen en we zien het ontzeggen van toegang dus ook als een uiterst middel.

De standpunten van BIJ1 vind je hier.