Liyah Park

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Liyah Park, een 30-jarige mediamaker en Rotterdamse studente, staat bekend om haar podcast “Vrouwentoilet” en indrukwekkende spoken word optredens. Haar passie is armoedebestrijding in de ruimste zin. Als voorvechtster voor toegankelijke hulpbronnen zet ze zich in voor kansen en middelen voor mensen in armoede, met een sterke focus op de ontwikkeling en bescherming van jongeren.

Liyah streeft naar een inclusieve maatschappij, ongeacht achtergrond of omstandigheden. Ze is vastbesloten discriminatie te bestrijden door versterkte antidiscriminatiewetten, verbeterde toegang tot transzorg en veiligheid voor de lhbti+ gemeenschap.

Daarnaast pleit ze voor toegankelijk, rechtvaardig onderwijs als middel om begrip en acceptatie te bevorderen, met name voor gemarginaliseerde groepen zoals queer personen. Dit alles komt samen in haar holistische benadering om de rechten en veiligheid van lhbti+ personen te verbeteren. Liyah Park zet zich in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, dezelfde rechten en kansen krijgt. Haar doel is een inclusieve wereld waarin iedereen zich gehoord, gezien en gelijkwaardig behandeld voelt.

Groetjes / Kind Regards,

Liyah Park