Venus Bijleveld

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Ik identificeer me als non-binair trans feminine en trots lhbtqia+er

Ik ben sinds ik in 2015 tijdens mijn studie me focuste op queer en gender studies bewust van het bestaan van de term non-binair en begreep vanaf dat moment dat ik me mijn hele leven zo gevoeld heb. 25 jaar lang heb ik rondgelopen met het label “gender identiteit stoornis” omdat ik me geen man en geen vrouw voelde. Professionals in gender gezondheid systeem verwezen mij door naar psychologen maar ik heb nooit vanuit het systeem het gevoel gekregen dat zoals ik was helemaal goed was en dat de maatschappij slechts twee genders erkende met de daarbij sociaal geconstrueerde identiteiten. Ik ben me publiekelijk uit gaan spreken voor non-binaire identiteit. In transitie gegaan en dit allemaal in de public eye. Ik heb altijd gezegd ik ben geen politicus ik ben een kunstenaar. Maar afgelopen jaren is me steeds bewuster geworden dat mensen met mijn identiteit sterk ondervertegenwoordigd zijn. Dat we meer over ons gesproken wordt dan met ons. Ik zou me in de tweede kamer hard maken voor representatie van genderdiversiteit binnen de gender specialistische zorg door ervaringsdeskundigen en het proces van transitie zo autonoom mogelijk maken.

Ik zou me hard maken voor betere informatie over verschillende gender identiteiten en sociale constructies hier omheen in het onderwijs. Om het algemene beeld van gender en de norm die hier omheen in ontstaan te veranderen. Ik zou me in willen zetten voor meer veilige plekken voor queer ouderen. Meer en betere opvang voor (queer) daklozen (jongeren). Veilige plekken voor (queer) sekswerkers. Daarnaast zou ik ook geen graag willen laten onderzoeken waar de extreem rechtste anti lgbtqia+ beweging de funding vandaan haalt en met cijfers inzichtelijk maken hoe de haat en het vertekende beeld van queer identiteiten wordt verspreid.