Joana Zandee

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Allereerst wil ik als queer kandidaat en naar mijn weten de enige verkiesbare genderfluïde en aromantische persoon deze verkiezingen de representatie van queer mensen in de Tweede Kamer versterken.

De transzorg moet volledig vergoed worden en meegenomen worden in het basiscurriculum van medische gezondheidsopleidingen. Wachtlijsten moeten worden weggewerkt en de diagnostiek moet optioneel worden. Huisartsen moeten opgeleid worden voor hormoonbehandelingen en zorgverzekeringen hoeven geen toestemming meer te geven voor operaties.

Scholen en werkgevers moeten in samenwerking met ervaringsdeskundigen beleid vormen voor veilige een leer- en werkomgeving.

Er moet meer aandacht komen voor passende zorg, begeleiding en suïcidepreventie voor lhbtiqa+’ers, en safehouses door het hele land voor hen ingericht. Ervaringsdeskundigheid op dit onderwerp wordt bevordert in de GGZ en jeugdzorg. De criteria voor familiehereniging worden versoepeld. Ook niet-traditionale vormen van familie, zoals LHBTQIA+ families en banden buiten het ‘kerngezin’, komen in aanmerking voor hereniging.

Ik weiger om onze community te laten gebruiken voor angstcampagnes. Of als stok om andere minderheden mee te slaan. Als maatschappij hebben we de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. De politiek zou hierin een voortrekkersrol moeten hebben, niet bang moeten zijn om pal achter onze community te staan. BIJ1 zal dit altijd doen.