GroenLinks

GroenLinks

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

In Nederland moet iedereen zichzelf kunnen zijn. GroenLinks vindt dat lesbiennes en biseksuelen, transgenders en interseksuelen, homo’s en hetero’s open moeten kunnen uitkomen voor wie zij zijn. In de praktijk komt uitsluiting, discriminatie of geweld nog te vaak voor.

GroenLinks wil dit aanpakken. GroenLinks wil bijvoorbeeld dat in artikel 1 van de Grondwet expliciet wordt gemaakt dat ook discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid en genderidentiteit niet is toegestaan. De sekseregistratie bij de burgerlijke stand moet worden afgeschaft. Ook twee vaders moeten gezamenlijk juridisch ouder kunnen zijn. De politie gaat geweld tegen LHBTI’s registreren en zelf actief LHBTI’s werven. Op alle scholen, openbaar en bijzonder, moet er voldoende voorlichting zijn over (homo)seksualiteit en genderidentiteit. Scholen, maar ook bedrijven en de overheid, moeten allemaal zorgen dat discriminatie van homo’s voorkomen wordt. Hate crimes, zoals geweld tegen homo’s vanwege hun seksualiteit, moeten zwaarder worden gestraft.

GroenLinks zet zich al jaren in voor LHBTI-emancipatie. Zo was GroenLinks initiatiefnemer van het Roze Stembusakkoord. Recenter vroegen wij in de Tweede Kamer aandacht voor het beschikbaar maken van de PrEP-pil en de veiligheid van LHBTI’s in asielzoekerscentra en waren we erg kritisch op de subsidie voor de organisatie ‘Hart voor Homo’s’ die jongeren leerde dat homo’s geen seks moeten hebben.

Kathalijne Buitenweg legt bij COC’s Verkiezingsdebat 2017 uit waarom LHBTI’s volgens haar op GroenLinks moeten stemmen: