Liesbeth van Tongeren

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

In de Tweede Kamer heb ik de afgelopen jaren mij ingezet voor de LHBTI-gemeenschap. Als justitiewoordvoerder diende ik samen met PvdA en D66 een voorstel in om de Algemene Wet Gelijke Behandeling aan te passen zodat transgenders beter beschermd kunnen worden tegen discriminatie. Bij de begroting Veiligheid en Justitie heb ik een motie ingediend over meeroudergezinnen die heeft geleid tot de Staatscommissie Herijking ouderschap. Bij de begroting voor de politie heb ik meerdere keren aangedrongen op de uitvoering van het Actieplan Roze in Blauw en meer budget daarvoor. Ik vind dat er meer diversiteit bij de politie moet komen. Verder heb ik in debatten vaak gepleit voor het niet registeren van gender als dat niet essentieel is.

Ook daarbuiten gaat de LHBTI-gemeenschap mij aan het hart. Ik voer mee met de GroenLinks Prideboot en mocht in 2016 het Roze Lieverdje, de tweejaarlijkse prijs die door GroenLinks Amsterdam wordt uitgereikt aan een Amsterdammer die zijn/haar sporen verdiend heeft in de strijd voor de LHTBI-emancipatie, uitreiken aan Ellie Lust.

Ik wil me de komende jaren blijven inzetten om te zorgen dat iedereen in Nederland, of je nu lesbisch, homo of transeksueel bent, vrij is om zichzelf te zijn.