Kathalijne Buitenweg

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik zit in de politiek omdat ik wil strijden voor de gelijke vrijheid voor iedereen om hun eigen leven vorm te geven. Veel LHBTI’s staan onder druk. Ze hebben te maken met discriminatie en soms zelfs geweld. Dat is onacceptabel. Ik wil mij in de Tweede Kamer inzetten voor gelijke rechten, kansen, vrijheid en bescherming, zoals ik dat de afgelopen jaren heb gedaan oa als lid van het College voor de Rechten van de Mens.

Ik ben 10 jaar lid geweest van het Europees Parlement. Daar heb ik het initiatief genomen voor een Europese anti-discriminatierichtlijn. Een nipte meerderheid steunde in 2009 mijn voorstel dat de rechtspositie van lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen op het werk, maar ook in het onderwijs, de gezondheidszorg, sociale voorzieningen en andere publieke domeinen, aanzienlijk versterkt. Maar verandering verreist meer dan goede wetgeving. Het gaat ook om naleving en het strijden tegen vooroordelen. Ik heb als Europarlementariër meegelopen in verschillende Gay Prides in Oost-Europese landen om mijn steun uit te spreken, en om de politie te motiveren deze demonstraties te beschermen. Juist om concrete resultaten te bereiken wil ik terug in de politiek en mij de komende jaren ook inzetten voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland én daarbuiten.