Sophie Schers

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Het persoonlijke is politiek. Want wanneer je de uitzondering op de regel bent, moet je knokken voor erkenning. Politiek die oog heeft voor de uitzondering, heeft oog voor iedereen – voor ieders gezondheid, onderwijskansen en mensenrechten – hier en nu, buiten Nederland en in de toekomst. Daar sta ik voor.

De afgelopen jaren knokte ik voor transgenderemancipatie. Omdat ik er als transvrouw niet onderuit kan: mijn bestaan en mijn rechten zijn in dit land nog geen vanzelfsprekendheid. Dat doe ik professioneel – als beleidsmedewerker bij TNN – en politiek – als bestuurslid van de landelijke werkgroep FemNet van GroenLinks.

Zichtbaarheid van trans personen begint bij mijzelf. Zo dacht ik ook toen ik in 2014 meedeed aan het tv-programma ‘Hij is een zij’, toen ik in 2015 kandidaat stond voor de Utrechtse Provinciale Staten en elke keer dat ik met mijn naam en gezicht in de krant stond.

Dat ik nu, als eerste trans persoon ooit, voor GroenLinks kandidaat sta voor de Tweede Kamer is voor mij daarom een logische stap. GroenLinks is voor mij de partij waar mijn hart vrij klopt voor LHBTI-rechten, vrouwenrechten, vrijheid van geslacht en alle kruispunten van diversiteit. Daarin wil ik GroenLinks en Nederland voorop laten lopen!