Linda Voortman

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als Tweede Kamerlid voor GroenLinks heb ik mij de afgelopen kabinetsperiode hard gemaakt voor LHBTI’s, want de vrijheid om jezelf te zijn is helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik heb me bijvoorbeeld verzet tegen de subsidie voor ‘Hart van homo’s’, een organisatie die onthouding van seks aan homoseksuelen adviseerde aan jongeren. Daarnaast heb ik samen met D66 een voorstel ingediend voor het vergoeden van PREP voor risicogroepen. Omdat ik ook woordvoerder asiel en migratie ben, heb ik bijzondere aandacht gegeven aan LHBTI’s in de asielopvang. Door een initiatief van GroenLinks en andere partijen is het mogelijk geworden LHBTI’s bij direct gevaar op een veilige plek onder te brengen. Ook heb ik meerdere keren vragen gesteld over de veiligheid van LHBTI-asielzoekers die worden teruggestuurd naar onveilige landen, zoals Irak en Rusland. GroenLinks maakt zich daar ernstige zorgen over.

GroenLinks wil in de komende periode verder werken aan de veiligheid en emancipatie van LHBTI’s. Dat willen we doen door aandacht voor LHBTI’s in het onderwijs, het verankeren van hun rechten in de Grondwet en het harder straffen van hatecrimes. Ik vind dat we daar vol op moeten inzetten de volgende kabinetsperiode.