Posts Tagged ‘verkiezingsdebat’

COC dringt aan op snelle introductie hivpreventiepil

donderdag, februari 16th, 2017

Het COC dringt aan op een spoedige introductie van hivpreventiepil PrEP in Nederland. Tijdens COC’s Verkiezingsdebat beloofden verschillende partijen zich hiervoor in te zetten.

In een brief aan de Tweede Kamer van donderdag 16 februari herinnert het COC de debatdeelnemers aan die toezegging. Onder meer Halbe Zijlstra (VVD) en Alexander Pechtold (D66) beloofden zich in te zetten voor een snel advies van de Gezondheidsraad over PrEP. De regering wacht dat advies af, dat naar verwachting pas in 2018 verschijnt. Vanwege de grote urgentie dringt het COC er op aan dat het advies nog dit jaar wordt gepubliceerd.

Uit recent onderzoek blijkt dat een snelle introductie van PrEP bijna één hivinfectie per dag kan voorkómen. PrEP is een pil die vrijwel 100 procent bescherming biedt tegen overdracht van het hiv-virus. Elk jaar raken in Nederland een kleine duizend mensen geïnfecteerd met hiv, waarvan ongeveer 700 homo- en bimannen. Bij introductie en vergoeding van PrEP voor risicogroepen kan dat aantal waarschijnlijk met een kwart worden teruggebracht, zo blijkt uit Nederlands onderzoek dat onlangs in The Lancet verscheen. In sommige landen wordt dankzij PrEP zelfs nog (veel) grotere winst geboekt bij het terugbrengen van het aantal nieuwe hiv-infecties.

Met PrEP is er voor het eerst in jaren een aanvullende methode, naast condoomgebruik en vroeg testen, om het aantal hiv-infecties substantieel terug te brengen. Daarmee wordt mensen veel persoonlijk leed bespaard. Bovendien blijkt uit voornoemd onderzoek ook dat PrEP kosteneffectief is: met elke hiv-infectie minder wordt een levenslange behandeling voorkomen van zo’n € 500.000,- per persoon. Daarom wordt PrEP al beschikbaar gesteld en vergoed in o.a. de VS, Frankrijk, Canada, Australië, Zuid-Afrika en Noorwegen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de VN (UNAIDS) roepen landen op om PrEP in te zetten als preventiemiddel voor risicogroepen.

Hoewel de effectiviteit van PrEP al jaren geleden is aangetoond en tal van landen tot introductie zijn overgegaan, wacht de Nederlandse regering het onderzoek van de Gezondheidsraad af en zou PrEP op z’n vroegst in 2018 kunnen worden geïntroduceerd. Het COC hoopt dat een verzoek van de Kamer er toe zal leiden dat PrEP eerder beschikbaar komt.

[Bron: COC NL – Foto Verkiezingsdebat: COC NL/Geert van Tol Fotografie]

 

Verkiezingsdebat Pink Nieuw-West Amsterdam

maandag, februari 13th, 2017

Op donderdag 2 maart 2017 organiseert Pink Nieuw-West een debatavond met landelijke politici. Het debat draait in zijn geheel om de LGBTI-gemeenschap en het beleid voor 2017-2021. 

Programma

Je bent op 2 maart van harte welkom vanaf 20.00 uur in de grote zaal van de Honingraat, Slotermeerlaan 103 te Amsterdam. Er is koffie en thee. Om 20.30 uur beginnen we het debat dat geleid wordt door Sandra Rottenberg.

Aan het debat wordt in elk geval deelgenomen door: Dilan Yesilgöz (VVD), Ahmed Marcouch (PvdA), Rogier Havelaar (CDA), Vera Bergkamp (D66) en Olave Basabose (Artikel 1) – mogelijk zijn er op de avond zelf ook nog deelnemers van andere partijen.

Om 22.00 uur kan er beneden in Coffeemania worden nagepraat onder het genot van een drankje.

Wil je erbij zijn?

Dat kan, maar graag wel vooraf kenbaar maken dat je komt, want in de grote zaal van de Honingraat kunnen maar ongeveer 80 personen een plaats krijgen. Aanmelden kun je doen door het sturen van een mail aan [email protected]. Je krijgt dan een persoonlijke uitnodiging teruggestuurd.

Pink Nieuw-West

Pink Nieuw-West, actief sinds 2010, wil seksuele gerichtheid en genderidentiteit in de eigen buurt bespreekbaar maken door zichtbaar te zijn. Wat zichtbaar is kun je immers niet verzwijgen. Daarmee doorbreken we hopelijk het taboe dat voor veel mensen, gelovigen en niet-gelovigen, rond deze onderwerpen bestaat. Misschien wel vooral in Amsterdam Nieuw-West.

Er wordt elke eerste donderdag van de maand een avond (‘borrel’) in Coffeemania georganiseerd. Vaak hebben deze bijeenkomsten een thema als koken, discussiëren, debatteren, film kijken of zingen. Die kondigen we aan en verslaan ze op de website en via sociale media. We organiseren ook kleine en grote evenementen door het jaar heen, samen met onze vele partners in Nieuw-West. De activiteiten zorgen voor gezelligheid en integratie en creëren een community waarop je kunt terugvallen. Zo kan Pink Nieuw-West eraan bijdragen dat iedereen in het stadsdeel zichzelf kan en durft te zijn.

[Bron/Illustratie: Pink Nieuw-West]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asscher, Pechtold en Zijlstra bij COC’s Verkiezingsdebat 2017

woensdag, februari 1st, 2017

Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Halbe Zijlstra (VVD) nemen op vrijdagavond 3 februari deel aan COC’s Verkiezingsdebat 2017 in Amsterdam. Ook René Peters (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Sadet Karabulut (SP), Léonie Sazias (50PLUS) en Sylvana Simons (Artikel 1) doen mee.

COC’s Verkiezingsdebat 2017 vindt plaats op vrijdag 3 februari om 20.00 uur in De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam. Presentatie is in handen van Clairy Polak (v/h Nieuwsuur). Toegang is gratis en er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus kom op tijd! We vinden het fijn als je je aanmeldt en vrienden uitnodigt via Facebook.

De politici gaan op 3 februari in debat over de vraag of de wettelijke bescherming tegen discriminatie mag worden ingeperkt, zoals een aantal partijen in de Kamer momenteel voorstelt. Hoe gaan de toekomstige leiders van Nederland zorgen voor een veilig klimaat op school en hoe pakken ze geweld tegen LHBTI’s aan? Blijven ze de LHBTI-beweging steunen in landen waar LHBTI-mensenrechten met voeten getreden worden?

Verder wordt er onder meer gedebatteerd over de vraag of er een wettelijk verbod moet komen op discriminatie van trans- en intersekse personen, of er een meerouderschapsregeling moet komen, of de hivpreventiepil PrEP in Nederland vergoed moet worden en of er een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie moet worden opgenomen in artikel 1 van de Grondwet.

Tijdens het debat wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor een Regenboog Stembusakkoord, als opvolger van COC’s Roze Stembusakkoord dat tot stand kwam na COC’s Verkiezingsdebat in 2012. Daarin werden vijf beloften aan het COC vastgelegd die inmiddels alle zijn verwezenlijkt. Zo kwam er verplichte voorlichting op school, een transgenderwet, een wet lesbisch ouderschap, een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en afschaffing van de mogelijkheid voor religieuze scholen om LHBTI’s weg te sturen.

Ook PVV, ChristenUnie, SGP en DENK werden voor het debat uitgenodigd, maar gaven aan de uitnodiging geen gehoor.

[Bron: COC NL – Foto’s Lodewijk Asscher & Halbe Zijlstra: Rijksoverheid.nl – Alexander Pechtold: CC-Roel Wijnants]